صدای مدرسه طبیعت به شهردار مشهد هم رسید …

شهردار محترم شهر مشهد مهندس تقی زاده خامسی پیام مدرسه طبیعت را شنیدند.

خوش آمدید جناب شهردار.

سرانجام در ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ مهندس تقی زاده خامسی بعد از جلسه ای که در دفتر کار خود با عبدالحسین وهاب زاده ایده پرداز مدرسه طبیعت و اعضای مدرسه طبیعت کاوی کنج داشت، در مدرسه طبیعت کاوی کنج حضور پیدا کرد و از فعالیت کودکان در مدرسه طبیعت بازدید به عمل آورد. امید است این دیدار و بازدید شروعی بر اقدام عملی و تاثیرگذار شهرداری مشهد در تسهیل ارتباط کودکان شهر مشهد با طبیعت باشد.

به اشتراک بگذارید ...
Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

manager