تجربه ای متفاوت در مدرسه طبیعت کاوی کنج (برگزاری سومین کارگاه پیشرفته تسهیلگری ارتباط کودک و طبیعت)

در پاسخ “به آنچه که در این چهار روز آموخته اید؟”

می توانم جزوه را باز کنم و تیتر تمام تئوری هایی که برایم بازگو کردید را مرور کنم. همه ی اینها برایم ارزشمند هستند اما چیزی که مرا بارها و بارها به کاوی کنج می کشد، این نیست. در طول این چند روز هر وقت خسته شدم گوشه و کنار جزوه ام تصویر بالا (تصویر یک درخت در زمستان) را می کشیدم. برای من دعوت شما به زایش و زاینده بودن، گرامترین چیز است. نقطه ای است که احساس می کنم همدلان و همراهانی پیدا کرده ام. کاوی کنج برای من جایی شده که در مسیر تولدهای شخصیم به آن رجوع می کنم. گوشه ای می نشینم و در کنار همه چیزهای دیگری که می آموزم از اینکه به پویایی و زایندگی می خوانید کیف می کنم و یادم می آید که تنها نیستم
ممنون که درخت هستید
رودخانه هستید
آفتاب هستید
و …

سومین کارگاه پیشرفته تسهیلگری ارتباط کودک و طبیعت از تاریخ 12 تا 15 بهمن ماه در مشهد برگزار شد. این کارگاه با مشارکت علاقمندانی از استان های تهران، البرز، خراسان رضوی، گلستان، یزد، کرمان و اصفهان شکل گرفت.

manager