افتتاحیه رسمی مدرسه طبیعت کاوی‌کنج

این مراسم با حضور مدیر کل دفتر آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست، جناب مهندس درویش؛ مدیر کل دفتر پژوهش سازمان محیط زیست، جناب آقای دکتر راشدی؛ مدیر کل محیط زیست خراسان رضوی، جناب آقای مهندس صالحی؛ جناب آقای باقری، معاونت فنی محترم اداره کل منابع طبیعی خراسان رضوی؛ معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی، جناب آقای پورجاهد (به عنوان مرجع پیگیری کننده مدارس جامع محیط زیستی در آموزش و پرورش) و مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری مشهد جناب آقای شاکری‌روش برگزار گردید.

درباره مدرسه طبیعت کاوی کنج بیشتر بدانید

kavij