مدرسه طبیعت پردیسان افتتاح شد.

به گزارش ایسنا، مدرسه طبیعت پردیسان با حضور عبدالحسین وهابزاده ایده پرداز مدرسه طبیعت، فرهاد دبیری معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست و محمد درویش مدیر دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست افتتاح شد.

عبدالحسین وهابزاده ایده پرداز مدرسه طبیعت با انتقاد از اینکه در شرایط حاضر خانواده ها توقع دارند کودکانشان در سنین پایین همه علوم را آموخته و تبدیل به دانشمندان کوچک بشوند، گفت: در مرحله کودکی افراد بایر هر جور که دوست دارند زندگی کنند و هر کار که دوست دارند انجام دهند، کنجکاوی و تخیل داشته باشند تا حاصل آنها افرادی خلاق باشد اما متاسفانه سعی داریم کودکان زودتر وارد زندگی شوند و تبدیل به دانشمند کوچک شوند.
وی تاکید کرد: قطعا کودکان باید شادمانی و سرخوشی داشته و بازی کنند و در حین بازی یاد بگیرند. در شرایط حاضر کودک تهرانی 19 ساعت سر کلاس هاست در نتیجه همین وضعیت است که کودک دچار مشکلاتی چون بیش فعالی، استرس، افسردگی و ناسازگاری اجتماعی می شود.

manager