عبدالحسین وهابزاده در تدایکس کیش
سخنرانی کاوه فیض اللهی، همایش ملی کودک و طبیعت
دکتر حسین کریمی، تاثیر تجربه طبیعت بر ارتقای مغز
کن رابینسون می گوید مدارس باعث مرگ خلاقیت می شود.

مدرسه طبیعت به روایت عبدالحسین وهاب زاده ایده پرداز مدرسه طبیعت
عبدالحسین وهاب زاده: مدرسه طبیعت: پرورش، مقدم بر آموزش
سوگاتا میترا: بچه ها می توانند به خود آموزش دهند.
الیسون گوپنیک: بچه ها به چه چیزی فکر می کنند؟
گفتگوی محمد درویش در برنامه چرخ با محوریت مدرسه طبیعت- شبکه ۴
درخت چیست؟ آموزش کلاسیک و مدرسه طبیعت
پیتر گری: طبیعت به عنوان آموزگار، دریافتی از روانشناسی
رابینسون: زمان انقلاب یادگیری فرارسیده است.
نیل دگراس تایسون: علم، کنجکاوی و کشف
به اشتراک بگذارید ...
Share on FacebookEmail this to someoneShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn