همدان، سومین ایستگاه نمایشگاه عکس مدارس طبیعت

سومین نمایشگاه عکس مدارس طبیعت در سومین ایستگاه خود به همدان می رسد. این بار پوریا قلیچ خانی نمایشگاه عکس خود را با موضوع تجربیات کودکان در طبیعت را در شهر همدان به نمایش می گذارد. این نمایشگاه روز سی ام بهمن ماه افتتاح می شود. این نمایشگاه با حمایت و یاری دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست و مدرسه طبیعت نسیم برگزار می شود.

manager