مدارس طبیعت، بهتر از مدارس تیزهوشان؟

روزنامه آسمان آبی: تجربه، کشف، تخیل و خیال بافی در کنار همکاری و کار گروهی به معنای واقعی. از کلاس و نیمکت و تخته سیاه خبری نیست؛ بچه ها در مدارس طبیعت رها هستند چون خودشان بلدند با طبیعت ارتباط برقرار کنند. از درخت بالا می روند؛ برگ ها را لمس می کنند، دانه می کارند و خاک بازی می کنند.
«مدرسه طبیعت» رویکرد جدیدی برای آشنایی کودکان با طبیعت است که در دنیا بیش از سه دهه قدمت دارد. در مدارس طبیعت فرصت تجربه واقعی، کشف، تخیل، همکاری، تعامل و… فراهم می شود تا کودکان آزادانه طبیعت را لمس کنند. اهداف زیادی در این مدارس دنبال می شوند که مهم ترین آن، نهادینه کردن توجه به محیط زیست در کودکان است، تا شاید با این اقدامات، نسل های آینده بیش از ما مراقب محیط زیست خود باشند.
 مدارس طبیعت، بهتر از مدارس تیزهوشان؟
عبدالحسین وهاب زاده، ایده پرداز شکل گیری «مدرسه طبیعت» در ایران است؛ ایده ای که در نقاط زیادی از دنیا در حال اجراست و با توجه به آمار موجود، عمدتا این گونه مدارس در اروپا بنا شده اند. ایده «مدرسه طبیعت»، حاصل سال های طولانی تدریس و تجربه های اوست که کتاب های زیادی را درباره ارتباط کودک با طبیعت نوشته و در پی یافتن نقطه اثرگذاری و ایفای نقش اجتماعی خود بوده است؛ کسی که معتقد است گره گشای آموزش های ناکارآمد، محیط زیست است.
وهاب زاده در حال ترویج ایده «مدرسه طبیعت» در سرتاسر ایران است؛ بذرهایی که این فعال محیط زیست ایران در حال کاشتن آنهاست، برخی میوه داده اند و برخی تازه جوانه زده اند. این ایده در مدرسه طبیعت «کاوی کنج» مشهد، مدرسه «گلستان»، همجوار با پارک ملی گلستان، مدارس چالوس، کیاشهر، بیرجند، اصفهان، تهران، عباس آباد مازندران، کرمانشاه، قشم، ساری، همدان، دماوند و کرج (چهارباغ)… با تلاش دوستداران کودک و طبیعت در حال پاگرفتن است.
او از دهه 50 مطالعات خود را در زمینه ارتباط کودک با طبیعت شروع کرده است. از سال 92 نیز «مدارس طبیعت مکان مند» با کمک این استاد شروع به کار کردند. از او نقل می کنند که «کودکان سه تا 12 ساله به آموزش مستقیم نیاز ندارند، آن ها بعدها فرصت آموزش را پیدا خواهندکرد. آموزش مستقیم بر خلاقیت چیره می شود و امکان رشد مهارت های خلاقانه کودکان را از آن ها می گیرد.»
نخستین مدرسه مکان مند به ابتکار وهاب زاده در مشهد به اسم مدرسه «کاوی کنج» افتتاح شد؛ بعد از این مدرسه، مدارس دیگر و تا امروز 50 مدرسه طبیعت در کشور تاسیس شده و قرار است ایران پر از مدارس طبیعت شود.
این که چرا به ایده مدارس طبیعت توجه می شود، برای کسی مبهم نیست؛ عارضه های شهرنشینی مانند آلودگی ها، زندگی در آپارتمان های کوچک و نبود فضاهای مناسب بازی و یادگیری برای کودکان و این که کلاس های درس در مدارس معمولی صرفا تئوری است و عملا فضای تجربه عملی دانش آموزان به آزمایشگاه ها یا اردوهای احتمالی محدود می شود و هزاران دلیل دیگر عملا امکان فعالیت کودکان را محدود می کند.
نوع یادگیری در مدارس طبیعت به صورت «انگیخته ور» است که باعث افزایش خلاقیت و رشد هوش طبیعی کودک می شود. همچنین این مدارس در چگونگی یادگیری کودکان نیز بسیار موثر خواهندبود. به این صورت که یادگیری در دل طبیعت باعث رشد شناختی و عاطفی شده و سبب تقویت رشد هیجانی می شود که در نظام آموزش رسمی تضعیف شده است. این مدارس با توجه به نحوه طراحی آن به رشد و تقویت عضلانی و ماهیچه ای کودکان نیز کمک بسیار خوبی می کنند.
 مدارس طبیعت، بهتر از مدارس تیزهوشان؟
ایران نخستین کشور خاورمیانه است که مدارس طبیعت را تاسیس کرده است. این اتفاق به گفته محمد درویش، مدیر کل دفتر مشارکت های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، می تواند یک و نیم میلیون شغل ایجاد کند و با سرمایه گذاری بخش خصوصی برای تاسیس مدارس طبیعت کشور از هزینه ای حدود 990 میلیارد تومان معاف می شود.
به گفته او، در مدارس طبیعت 25 درصد ضریب یادگیری افزایش و 40 درصد ضریب بیش فعالی در کودکان کاهش می یابد. سازمان حفاظت محیط زیست هم به کسانی که مدارس طبیعت را راه اندازی کنند، صد میلیون تومان وام با بازپرداخت 60 ماهه و سود 4 درصد پرداخت می کند.
یکی از مهم ترین شاخصه های مدارس طبیعت این است که کودک در دل طبیعت آموزش می بیند؛ اهمیت محیط زیست را درک می کند و از همین سنین پایین به ضرورت حفظ آن پی می برند؛ مثلا کاشتن گیاه و مراقبت از آن و همین طور ارتباط با حیوانات برای دانش آموزان مدارس طبیعت در کتاب های درسی خلاصه نمی شود، بلکه آنان می توانند به صورت عینی این مسائل را تجربه کنند. مدرسه های طبیعت به دلیل این که در مجیط طبیعی بنا شده اند، به صورت غیرمستقیم لزوم حمایت و حفاظت از محیط های طبیعی را به کودک یادآوری می کنند.

manager