ثبت نام دهمین کارگاه مقدماتی تسهیلگری ارتباط کودک با طبیعت آغاز شد

ثبت نام دهمین کارگاه تسهیلگری مقدماتی ارتباط کودک با طبیعت از تاریخ 4 تا 6 اسفند ماه آغاز شد. ثبت نام کارگاه به صورت اینترنتی صورت می گیرد. (لینک ثبت نام)

manager