اختصاص زمین به موسسان مدارس طبیعت

به گزارش ایسنا، محمد درویش در دومین همایش ملی کودک و طبیعت (مدرسه طبیعت) که صبح امروز در دانشگاه شهید رجائی با حضور عبدالحسین وهاب‌زاده، ایده پرداز مدرسه طبیعت در ایران و جمعی از فعالان حوزه مدرسه طبیعت برگزار شد، گفت: امیدوارم دانشگاه رجائی بازوی مشورتی علمی و یار و یاور مکتب مدارس طبیعت باشد و به بالندگی آن کمک کند.  (لینک خبر)

manager