تجربیات مدرسه طبیعت در خارج از کشور

اصطلاح مدرسه طبیعت (Forest School) هم به عنوان نوعی رویکرد آموزشی و هم به عنوان سازمانی که با این رویکرد مشغول به فعالیت است، در دنیا مورد توجه است. تاریخچه‌ی مختصری از موضوع مدرسه طبیعت در جهان به شرح زیر است:

  • راه‌اندازی اولین مدرسه طبیعت در جهان در سال 1927 در ایالت ویسکانسین آمریکا. این ایده برای اولین بار توسط اساتید دانشکده کشاورزی دانشگاه ویسکانسین مورد توجه قرار گرفته است.
  • طرح ایده مدرسه طبیعت در کشورهای دانمارک، سوئد و دیگر کشورهای اروپایی در دهه 1950. این ایده در کشور دانمارک در مقطع پیش از دبستان به عنوان برنامه رسمی آموزشی کودکان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
  • ورود ایده مدرسه طبیعت به کشور انگلستان در دهه 1990. کالج بریج‌واتر در سامرست سردمدار توسعه ایده مدرسه طبیعت در کشور انگلستان است. این ایده رشد بسیار سریعی در این کشور داشته است به طوری که تا سال 2006 بیش از 140 مدرسه طبیعت در این کشور آغاز به کار کرده‌اند.

در حال حاضر، ایده مدرسه طبیعت به کشورهای استرالیا، کانادا، آمریکا، نیوزلند، آمریکا، مالزی، سوئیس، اسپانیا، ایرلند و آلمان نیز راه پیدا کرده است.