ماجده رامیان

زندگی ماجده همواره متاثر از طبیعت پیرامون خود بوده است. او کودکی خود را در یکی از شهرهای کوچک از شمال کشور سپری کرد. تجربه کاشتن گیاه، درو کردن گندم، دوشیدن شیر، بالا رفتن از درخت و استفاده از آب چشمه و بسیاری دیگر از تجربیات ناب ماجده در دوران کودکی او بوده است. در نوجوانی گرایش بسیاری به رشته روانشناسی داشت و دلش میخواست بتواند در این رشته ادامه تحصیل دهد. اما تقدیر بر آن شد که در رشته اصلاح نباتات شهر گرگان پذیرفته شود. از همان سال به عضویت در کانون خیریه ای در آمد و این برای ماجده نقطه عطفی در درک کودکان محروم و آسیب دیده بود. علاقه ماجده به کودکان و درک وجودیت آنها روز به روز بیشتر شد. در سال 92 با قبولی در رشته بیوتکنولوژی گیاهی در مقطع کارشناسی ارشد، او کیلومترها دورتر از زادگاه خود مشغول به تحصیل شد. عضویت در تیم رفتگران طبیعت ماجده را دوباره به بستر طبیعت برگرداند و مدتی بعد به عضویت در تیم مدرسه طبیعت در آمد تا در کنار آنها بتواند تجربه کند، صبوری را بیاموزد و در کنار کودکانی شاد و سرزنده، حافظ زمین سبز خود باشد.