معرفی حامیان

همراهان ایده مدرسه طبیعت کاوی‌کنج

شورای حمایتی مدارس طبیعت مشهد متشکل از جمعی از نیک‌اندیشان است که به حمایت از ایده مدرسه طبیعت می‌پردازند و تلاش می‌کنند سرمایه‌های اجتماعی و مالی لازم برای پیشبرد این ایده در سطح جامعه را تقویت کنند، این شورا متشکل از بزرگواران زیر است:

آقای دکتر عبدالحسین وهابزاده

آقای محمد علیان

آقای حسین ثاقب

آقای مهندس اصغر ناظران

آقای مهندس گرجستانی

خانم دکترعباس‌زاده

آقای دکتر علیرضا کوچکی

آقای مهندس علی مشارزاده

همراهان بسیار دیگری نیز در این مسیر، همراه ما و ایده مدرسه طبیعت بوده‌اند که نام آن‌ها در زیر آمده است و این لیست همچنان ادامه دارد:

آقای حسین مشارزاده

آقای محمدرضا غفوری

آقای احسان کاظمی ازغدی

آقای مرتضی احمدزاده

آقای علی فرامرزی

آقای دکتر صاحبی

آقای بهزاد سروری خراشاد

آقای روح الله سروری خراشاد

خانم ماهرخ شاکریان

خانم عفت علیان

و…