ملیحه نامنی

ملیحه، لحظه لحظه‌هایش در جستجوی گمشده‌ای بود که خود هم گاه نمی‌دانست چیست؟ و تمام مسیر زندگی‌اش در پی آموختن بود. بعد از تحصیلات کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی، به سراغ هتلداری و توریسم رفت و در این زمینه با همه توان و علاقه پیش رفت و این علاقه مندی‌اش را با تدریس در این زمینه کامل‌تر کرد. یکی از علاقه‌های کاریش راهنمای توریسم بودن است.

خوشحالی‌های کودکانه‌ای که در پیش از دبستان با گربه‌هایش، کبوترهایش یافته بود؛ او را در پژوهش رساله کارشناسی ارشدش در رشته اکوتوریسم دوباره و دوباره فرا خواند. پژوهشی که در سال 1392 بر روی “اکوکمپ کودکان” بود و با یافتن ایده عاشقانه استاد فرهیخته‌اش دکتر وهاب‌زاده “مدرسه طبیعت” و “اولین مدرسه طبیعت ایران” تغییر داد و بر روی “مدرسه طبیعت کاوی کنج” و “اکوتوریسم” که با مقوله‌هایی با محوریت کودک، طبیعت و خودشکوفایی هم‌پوشانی داشت؛ مجددا از نو آغاز نمود و توانست در سال 1394 با شیرینی وصف‌ناپذیری با همدلی و همراهی مسئولانه تیم مدرسه طبیعت و دکتر وهابزاده از این پژوهش دفاع کند و این عشق او را در این راه رها نکرد و او به عنوان تسهیلگر داوطلب در مدرسه طبیعت کاوی‌کنج همراه است.