وزیر آموزش و پرورش: ضرورت تغییر نگرش

 

وزیر آموزش و پرورش:
آموزشهای رسمی نقش چندانی در تربیت دانش‌آموزان ندارد.

تغییر نگرش نسبت به آموزش وپرورش از ضروریاتی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

هدف مدرسه، آموزش صرف نیست، بلکه هدف اصلی آن تربیت است. (لینک خبر)

 

 

manager