اولین همایش کودک و طبیعت در شهر دماوند

امروز 4 آبان ماه اولین همایش و کودک طبیعت به همت مدرسه طبیعت دماوند با حضور عبدالحسین وهاب زاده در شهر دماوند برگزار شد. می توانید به سخنرانی استاد وهاب زاده را در این قسمت گوش کنید.

manager