تجربه حسی

بخش های از سخنرانی عبدالحسین وهابزاده با عنوان ” تجربه حسی ” در دوره تسهیلگری مدرسه طبیعت کاوی کنج مشهد را می توانید از طریق لینک زیر بشنوید.

برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید.

manager