مصاحبه با پیترگری در مورد بازی

پیتر گری ، استاد پژوهش در دانشگاه بوستون و رئیس پیشین دپارتمان روانشناسی آن، در اصل در رشته‏های زیست‏-عصب‏شناسی در دانشگاه‏های کلمبیا و راک‏فلر تحصیل کرده است، اما اکنون آثاری در زمینه‏ی روانشناسی تطبیقی، تکاملی، رشد و آموزش منتشر می کند.در محیط‏های دانشگاهی او را به خاطر کتاب روان‏شناسیاش که به طور گسترده‏ای در سطح دانشگاه تدریس می شود، می شناسند که اکنون به چاپ ششم رسیده است. وبلاگ او روان‏شناسی امروز -«آزادی برای آموختن: بازی و کنجکاوی به عنوان پایه و اساس یادگیری» طرفداران بسیاری دارد و به طور گزینشی به مطالب پژوهشی اخیر در زمینه‏های تاریخ، انسان‏شناسی، جامعه شناسی و اقتصاد می پردازد. گری مدت هاست مطرح کرده است که بازی خود انگیخته و بدون نظارت، به یادگیری خودراهبر و اعتماد به نفس کودکان کمک می کند و در آخرین کتابش آزاد برای آموختن(Free to Learn) فرآیند طبیعی و نشانه‏های آن در اجتماع را مفصلا مورد بررسی قرار داده است. در این مصاحبه، گری درباره‏ی ارزش مادام‏العمر اجتماعی، جسمی و اخلاقی بازی صحبت می کند و ریشه‏ها و پیامدهای عواملی را که در دهه های اخیر منجر به کاهش بازی شده‏اند، را بررسی می کند.

با سپاس از سرکار خانم ناهید رضا زاده که زحمت ترجمه را متقبل شده اند.

فایل این مصاحبه را می توانید از اینجا دانلود کنید: مصاحبه با پیتر گری در باره بازی

manager