برگزاری دومین همایش کودک و طبیعت

دومین همایش کودک و طبیعت در دانشگاه شهید رجایی در دیماه 1396 با حضور بیش از 350 نفر از علاقمندان به ایده مدرسه طبیعت برگزار شد. برای شنیدن سخنرانی های این همایش می توانید در اینجا کلیک کنید.

manager