معرفی فضاهای مدرسه طبیعت کاوی‌کنج

مدرسه طبیعت قلمرویی است که کودکان به تسخیر خود درآورنده‌اند و به صورت آزادانه و به همراه یکدیگر می‌توانند به تجربه طبیعت بپردازند. در این قلمرو کودکان هر روز به صورت خودانگیخته داستان‌ها و ماجراهای خود را می‌آفرینند. در این تجربه به کودکان هیچ آموزشی داده نمی‌شود. بلکه کودکان از عمل خود و تعاملی که با دیگر کودکان در گروه سنی 3 تا 12 سال دارند، یاد می‌گیرند و توانمند می‌شوند. بسترهایی که کودکان در مدرسه طبیعت بر روی آن داستان‌های خود را می‌سازند، عبارتند از طبیعت وحشی (قسمتی از یک باغ قدیمی که در آن گیاهان خودرو می‌رویند و حشرات مختلف در آن حضور دارند)، کشت و کار و برداشت (قسمتی از مدرسه طبیعت است که در آن کشت‌وکارهای مختلف مبتنی بر فصل‌های مختلف اتفاق می‌افتد)، حیوانات مزرعه (در این فضا انواع حیوانات مزرعه مثل مرغ، بوقلمون، اردک، گوسفند، خرگوش، سگ و گربه قرار دارند و کودکان می‌توانند بی‌واسطه با آنها تعامل کنند)، تعامل اجتماعی (تعامل با گروه همسالان 3 تا 12 سال، تعامل با تسهیلگران و …)، مواد طبیعی مثل خاک،گل و سنگ، چوب و … به همراه ابزار ساخت مثل اره و چکش و … و تجهیزاتی مثل استریوسکوپ، دوربین دوچشمی و … و نیز بستر مجموعه‌ای از بازی‌های تعادلی. علاوه بر این بسترها که امکان آن بیشتر در محیط‌های باز فراهم می‌شود، امکان فعالیت در محیط‌های بسته‌ای چون گلخانه زمستانی (فضای گلخانه‌ای سرپوشیده‌ای شامل بسترهای متنوع که در زمستان گرم می‌شود)، اتاق صورتی (شامل ابزار و تجهیزات و وسیله گرمایش)، کپر و کلبه درختی هم برای کودکان وجود دارد. به این نکته مهم هم باید توجه کرد که کودکان در فرآیند یک بازی خود، ممکن است در تعامل با چند بستر قرار گیرند.

بستر بازی‌های تعادلی

بستر تعامل اجتماعی

بستر تعامل با حیوانات

بستر طبیعت وحشی

بستر کشت و کار و برداشت

بستر مواد طبیعی، ابزار و تجهیزات

محیط‌های بسته یا دنج