یادگیری خود راهبر کودکان؛ خلاصه ای از بعضی شواهد

پیتر گری
کودکان توسط طبیعت خود یادگیرنده طراحی شده اند.
به عنوان انسانهای بالغ، ما مسئولیت‌های مشخصی نسبت به کودکان و دنیای آنها داریم. بر عهده ماست که برای کودکانمان محیطی ایمن، احترام برانگیز و مناسب برای رشد سالم آنها مهیا نمائیم. اطمینان از تهیه غذای مناسب، هوای سالم و مکانهای غیر آلوده برای بازی و ایجاد فرصت‌های فراوان برای تعامل با افراد در یک طیف سنی متنوع، نیز از دیگر مسئولیت‌های ماست. و در نهایت بودن به عنوان یک انسان اخلاقی در کنار آنها.
تنها چیزی که نباید برای آن نگران باشیم آموزش و یادگیری کودکان است.

ترجمه کامل این مقاله را می توانید در زیر مطالعه کنید. با تشکر بسیار از محمد (بهمن) عظیمی عزیز

یادگیری خود راهبر کودکان

manager