بایدها و نبایدهای مدرسه طبیعت

 

دوستان و همراهان عزيز در مدارس طبيعت، نکات زير متکي بر بنيان‌هاي نظري مدرسه طبيعت تدوين شده است. لطفا در مدارس خود اين نکات را به طور جدي رعايت فرماييد:

 

1- محور اصلي مدرسه طبيعت فعاليت آزادانه کودکان است پس :

1-1 : در مدارس طبيعت هيچ گونه بازي طراحي شده اي وجود ندارد و از پيش به عنوان برنامه اعلام نمي شود؛

1-2 هيچگونه کارگاه موضوعي به عنوان برنامه مدرسه اعلام و برگزار نمي شود.

اعلام کارگاه موضوعي والدين را به پيگيري يک موضوع و دريافت يک محصول عادت مي دهد و اين  خلاف ايده مدرسه طبيعت است؛

1-3 : در مدرسه طبيعت نمي توانيم برنامه منظم از قبل تعيين شده براي آموزش زبان فارسي ، انگليسي، آموزش موسيقي، کلاس هاي ورزشي و … داشته باشيم. هر کودک اگر بخواهد و از ما درخواست کند، ما به او ياد مي دهيم و يا حتي برايش معلم مي گيريم. همه اينها منوط به خواست کودک و تداوم درخواست او مي باشد.

بنابراين به صورت جدي از برگزاري هرگونه کلاس تعريف شده در روزهاي مشخص و اعلام عمومي آن خودداري کنيد.

 

2- از آنجا که حضور والدين به شدت بر فعاليت کودکان اثرگذار بوده و آزادي فعاليت آنها را به شکل هاي مختلف محدود مي کند پس :

از حضور والدين در فضاي فعاليتي کودکان به صورت جدي جلوگيري کنيد؛

 

3-  اختلاف سني يکي از مهمترين بسترهاي يادگيري کودکان در مدرسه طبيعت است، بنابراين از تفکيک سني کودکان خودداري کنيد؛

 

4-تنوع و يگانگي هر کودک جزو بنيان هاي ايده مدرسه طبيعت است. پس:

برگزاري مسابقات مختلف بين بچه ها و تعيين برنده – بازنده در قالب کارگاه ها و از سوي مديران و تسهيلگران خلاف ايده مدرسه طبيعت است و بايد از آن اجتناب کرد؛

 

5- ما فعاليت ها را در مدرسه طبيعت جنسيتي نمي کنيم و اجازه مي دهيم هر کودکي هويت خود را خود و بر اساس گرايش هاي دروني اش انتخاب کند؛

پس از اطلاق نام پسرانه ـ دخترانه و يا هر عبارت ديگري که تداعي کننده جنسيتي کردن هر فضا يا فعاليت و يا برنامه در فعاليت‌هاي مدرسه طبيعت باشد جدا خودداري کنيد؛

 

 6- تلگرام و اينستاگرام و هر فضاي ارتباطي ديگر مدارس طبيعت، علاوه بر معرفي آن مدرسه،  معرف ايده‌ي مدرسه طبيعت نيز هست. در ايد‌ه‌ي مدرسه طبيعت جايي براي آموزش و مشاوره کودکان وجود ندارد. بنابراين:

 

6-1:از قراردادن تبليغ کلاس هاي آموزشي ، مشاوره ي تحصيلي ، کارگاه هاي افزايش خلاقيت براي کودکان جدا خودداري کنيد. حتي اگر ربطي به مدرسه طبيعت شما ندارد و در جاي ديگري برگزار مي‌شود؛

6-2: از ارايه هر گونه آموزشي در پوسترهاي تبليغاتي مدرسه طبيعت خود، اجتناب کنيد؛

 

7- از آنجا که تصوير کودکان بخشي از هويت آنها ميباشد، از قراردادن تصاويري که چهره کودک کاملا در آن مشخص است، در صفحات تلگرام، اينستاگرام و … مدرسه طبيعت خود پرهيز کنيد؛

 

8- مدرسه طبيعت از اردوهاي تفريحي و گردش‌هاي طبيعت گردي خانوادگي متفاوت است. بنابراين کارگاه هاي مادر – کودک و پدر – کودک جزو برنامه هاي مدرسه طبيعت نمي باشند و تکرار آنها هويت مدرسه شما را تحت تاثير قرار داده و آن را از هويت مدرسه طبيعت دور خواهد کرد. پس :

از قرار دادن کارگاه هاي کودک – والد در برنامه هاي مدرسه خود، اجتناب کنيد؛

 

9- از پذيرش کودکاني با اختلالاتي مانند اوتيسم در صورتيکه متخصص اين امر را دراختيار نداريد به صورت جدي خودداري کنيد. پذيرش اين كودكان يا هر كودك ديگري كه معلوليتهاي ديگري داشته باشند نبايد بر فعاليتهاي اصلي مدرسه طبيعت كه ميخواهد در خدمت همه كودكان اين سرزمين باشد، سايه افكند.

عبداالحسین وهاب زاده

جهت دریافت فایل مربوطه لطفا روی متن زیر کلیک کنید:

بایدها و نبایدهای مدارس طبیعت