دسته: درسهایی از مدرسه طبیعت

ريشه هاي ميانمايگي

عبدالحسین وهاب زاده- ایده پرداز مدرسه طبیعت- مدرسه كودكان ما ، با آنهمه استعدادهاي متنوع و قدرت تخيل، را كه اگر فرصت تجلي مي يافت رنگين كماني از جلوه هاي مختلف فرهنگ ، هنر ، علم و معرفت مي آفريد ، جملگي پشت ميز زندانهايي به نام كلاس از بازي و شادماني و يادگيري در […]

هيچ هاي شيرين – هيچ هاي خاكستري

عبدالحسین وهاب زاده- ایده پرداز مدرسه طبیعت- كودكي دوران خاطرات به يادماندني براي همه ي عمر است، چيزهاي به ظاهر كوچك كه اگر از شادماني ، سرخوشي و رهايي حکایت داشته باشند لذت يادآوريشان در روزهاي گرفتار بزرگسالي روح انگيز و التيام بخش است واگر در چارديواريهاي محبوس و لگام های تنگ گذشته باشند روح […]