دسته: مدرسه طبیعت به روایت والدین

روایت یک مادر از تاثیرات مدرسه طبیعت بر کودکش

مهیا اختراعی صناعی – مادر ستایش کودک مدرسه طبیعت کاوی کنج  – آذر ماه ۱۳۹۴-  مدرسه طبیعت به من و دختر ۴ ساله‌ام ‘رها کردن’ و ‘رها شدن’ را آموخت. من دخترم را رها کردم که همانى شود که هست، نه آنى شود که من مى‌خواستم. من یاد گرفتم او را رها کنم تا خودش […]

روایت یک مادر- مدرسه طبیعت پردیسان

سیما تاثریان – مادر دو فرزند در مدرسه طبیعت پردیسان: “پسرهای شما از خوشبخت ترین کودکان این سرزمین هستند” این جمله را هفته پیش دکتر وهابزاده نازنین به من گفتند و من امروز صبح ساعت شش صبح، آن را در برق چشمانشان وقتی حاضر و آماده میخواستند به مدرسه بروند دیدم، پسرهای من کودکی را […]