نخستین گردهمایی مدیران و تسهیلگران مدارس طبیعت کشور

دیگر آن نهال نازک نیست که به نسیمی خم شود، بلکه می‌رود به درختی تناور بدل گردد.

برای مشاهده بیانیه این نشست به لینک زیر مراجعه کنید:

بیانیه اولین گردهمایی مدارس طبیعت ایران

 

manager