روایت یک مادر- مدرسه طبیعت پردیسان

سیما تاثریان – مادر دو فرزند در مدرسه طبیعت پردیسان:

“پسرهای شما از خوشبخت ترین کودکان این سرزمین هستند” این جمله را هفته پیش دکتر وهابزاده نازنین به من گفتند و من امروز صبح ساعت شش صبح، آن را در برق چشمانشان وقتی حاضر و آماده میخواستند به مدرسه بروند دیدم، پسرهای من کودکی را با تمام وجود تجربه می کنند، از طبیعت می آموزند، با حیوانات دوستی می کنند، به درختان عشق می ورزند و پاهای کوچکشان را در حوضچه سرد مدرسه بازی میدهند، به آتش خیره می شوند و صدای خنده شان در هیچ کلاسی حبس نمی شود. دویدن بی پروایشان در هیچ صفی محدود نمی شود و یادگیری از خواندن و نوشتن های تکراری به دیدن، شنیدن و تجربه کردن بدل می شود…در مدرسه طبیعت هیچ کودکی دل درد نمی گیرد، اضطراب جدایی پیدا نمی کند…خواب آلوده نمی شود و تجربیات ناگفته ی پدر و مادرش را تکرار نمی کند…
بسیار خرسندم که به همت جمعی از عزیزان این فضای ناب برای کودک بودن فرزندانم فراهم گشته و شادم که این دو گوهر کوچک ، تجربه تلخ مرا از دوران مدرسه ، کلاس، میز و صندلی و حسرت چند دقیقه زنگ تفریح بیشتر را نخواهند داشت. و بیشتر از همه آبتین نازنینم که به آرزویش یعنی خواندن و نوشتن آنچه دوست دارد رسید نه آنچه به او دیکته می کنند…

manager