تقدير از مدرسه طبيعت كاوي كنج و دريافت لوح تقدير مهرگان علم در پانزدهمين و شانزدهمين دوره جايزه مهرگان

هیئت داوران مهرگان علم به اتفاق آراء مدرسه طبیعت کاوی کنج مشهد را شایسته عنوان تشکل مردمی تحسین شده هیئت داوران و دریافت لوح تقدیر مهرگان انتخاب کردند و از تلاش و خلاقیت اعضای مدرسه طبیعت کاوی کنج در ایجاد مدرسه طبیعت که مفهوم جدیدی از یادگیری، آموزش و پرورش در ایران را بنیان نهاده، تقدیر کردند.

manager