تجربه حسی

بخش های از سخنرانی عبدالحسین وهابزاده با عنوان ” تجربه حسی ” در دوره تسهیلگری مدرسه طبیعت کاوی کنج مشهد را می توانید از طریق لینک زیر بشنوید. برای دانلود فایل صوتی اینجا کلیک کنید.

مفهوم زیستگاه در مدرسه طبیعت

یکی از دغدغه های اصلی در مواجهه با ایده مدرسه طبیعت مفهوم زیستگاه در آن است. در پادکست زیر می توانید از زبان عبدالحسین وهاب زاده در این باره بشنوید. فایل صوتی درسگفتار مفهوم زیستگاه در مدرسه طبیعت از اینجا دانلود کنید.