عمده توجه این کتاب به بازی‌های خلاق در محیط بیرون است. برای اکثر نسل‌های پیشین نیازی نبود که در مورد اهمیت بازی در محیط بیرون بحث و استدلال کنیم. برای آن‌ها بیرون در واقع «جای» بازی بود. وقتی بچه‌ها در داخل حوصله‌شان سر می‌رفت یا در حین کارهای بزرگترها در دست و پای آن‌ها می‌پیچیدند اغلب به آن‌ها گفته میشد که «بروید بیرون بازی کنید» و کودکان برای این کار نیاز به ترغیب چندانی نداشتند. کارهای زیادی در بیرون برای انجام مانده بود – گشتن در کف جویبار، یافتن و تعقیب پروانه‌ها و کرم‌های شب‌تاب، ساختن حفره در جنگل، پر کردن سطل از سنگ و کاشتن باغی از ترکه‌ها. اینگونه بازی‌ها به دلخواه انتخاب میشد، حواس بچه‌ها را به خود مشغول میداشت، تخیل و حل مسئله فراهم می‌کرد و ریسک‌پذیری را در آن‌ها بر می‌انگیخت. این است آن نوع بازی‌هایی که در این کتاب ترغیب و از آن به عنوان «بازی خلاق» یاد خواهد شد.

 

نویسنده کتاب، خانم رات ویلسون، روانشناس رشد کودکان، اکنون پس از 30 سال تحقیق و تدریس دانشگاهی به عنوان نویسنده آزاد و مشاور مشغول به کار است. عرصه اصلی علاقه ایشان به ارتباط کودک و طبیعت در سنین خردسالی است. بخش عمده کارهای ایشان بر رشد همه جانبه کودک با تاکید بر رابطه تن، روح و روان متمرکز است. او صاحب ده‌ها مقاله علمی و کتاب در مورد رابطه کودک و طبیعت و تاثیر آن بر رشد همه جانبه کودک در سنین خردسالی است.

 

به باور مترجم، کتابِ پیش رو می‌تواند به عنوان درسنامه و روش کار ساده‌ای در تامین تجربه طبیعت برای مربیان مهدکودک‌ها، آموزگاران مدارس ابتدایی، والدین و تسهیلگران مدارس طبیعت، مورد استفاده قرار بگیرد.