حمایت دکتر حاجیان رییس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر مشهد از گسترش مدارس طبیعت در مشهد

دکتر حاجیان شهری رییس کمیسیون خدمات شهری ومحیط زیست شورای شهر مشهد در کانال تلگرام از حمایت شورای شهر از گسترش مدرسه طبیعت در شهر مشهد خبر داد. وی اینگونه درباره مدرسه طبیعت نوشت:

مدرسه طبیعت کاوی کنج اولین مدرسه طبیعت تأسیس شده در کشور است که در دی ماه ۱۳۹۳ در شهر مشهد توسط دکتر وهاب زاده و جمعی از خیرین در منطقه قاسم آباد آزادی 109 افتتاح شد.

مدرسه طبیعت برخاسته از نیاز امروز و اندیشه‌ای برای فرداست. این مفهوم برای پاسخ به یک ضرورت شکل گرفته است: ضرورت تجربه مستقیم، ملموس و مداوم طبیعت برای کودکان؛ حقی که کودکان بیش از هر زمان دیگر از آن محروم مانده‌اند. تحقق این ایده ابتدا با مجموعه سفرهایی به نام سفرهای آقای کرم شروع شد.

مدارس طبیعت که حالا 4 سالی از عمر ایجاد آن‌ها می‌گذرد در مساحتي بين سه تا 10هزار متر شکل می‌گیرند.

کودکان می‌توانند در این مکان‌ها ضمن تقویت عضلات بدن، باران، برف، آب، خاک و سنگ را از نزدیک لمس کنند.

امروزه و با توجه به کوچک بودن خانه‌ها نیاز به مکانی برای تجربه عینی طبیعت برای کودکان بسیار احساس می‌شود تا آن‌ها بتوانند با حرکات بدنی و گردش در طبیعت تمرکز لازم را پیدا کرده و هماهنگی بین مغز و دست و پا به‌طور کامل ایجاد شود.

در این مدارس برای هر چهارکودک یک تسهیل‌گر با تخصص زیست‌شناسی، گیاه ‌ شناسی،روان شناسی و محیط‌زیست وجود دارد تا کمک‌کننده آن‌ها در پیدا کردن پاسخ سوال‌هایشان باشند.

حدود ٥٥-٦٠ مدرسه طبیعت در سراسر ایران وجود دارد.

از سازمان پارک‌ها و فضای سبز شهرداری مشهد خواسته می‌شود كه در بوستان هاي بزرگ شهر مشهد به ايجاد و توسعه اين مدارس مبادرت كند.

🔹امیدواریم عشق به طبیعت در کودکان اين مرز و بوم هر روز بارورتر گردد.

manager