سومین همایش ملی کودک و طبیعت

در سومین همایش ملی “کودک و طبیعت” تلاش می شود تا به مفهوم مدرسه طبیعت و مسائل دیگر مربوط به رابطه کودک و طبیعت و وابستگی‌اش به جهان طبیعی و منافعی که کودک از این رابطه بهره مند می شود تا حدودی پرداخته شود.

سومین همایش ملی کودک و طبیعت
سومین همایش ملی کودک و طبیعت

اهداف سومین همایش ملی کودک و طبیعت :

  • آشنایی با اهمیت و ضرورت رابطه کودک با جهان طبیعی و منافع آن برای کودکان
  • آشنایی با مدرسه طبیعت ؛ مفهوم و ساختار
  • تأکید بر حق طبیعی کودکان برای تجربه مستقیم طبیعت
  • مدرسه طبیعت؛چیستی و چرایی

زمان: پنج شنبه ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۶، ساعت ۹:۳۰ صبح تا ۱۹ عصر

 

مدرسه طبیعت چگونه جایی برای کودکان است:

مدرسه طبیعت فضایی است که در آن تجربه طبیعت برای کودک آزادانه، خودانگیخته و بدون برنامه از پیش تعیین شده صورت می گیرد. کودک در این فضا در تخیلاتش غرق می شود، به کاوش های آزادانه می پردازد، عناصر مختلف محیط را دستکاری می کند و شکل می دهد، به تخیلاتش در رابطه با اشیا و موجودات اطراف خویش جان می بخشد و به صورت فردی یا با دوستان واقعی یا خیالیش چیزهای مختلف می سازد و با آنها بازی و فعالیت می کند.

او در این فضا با جانوران اهلی و گیاهان وحشی و اهلی مختلف در منطقه زندگی خود آشنا می شود و آنها را لمس می کند در فعالیتهای طبیعی زندگی نظیر جمع آوری گیاهان خوراکی، باغبانی، تیمار حیوانات، تهیه غذا، فرآوری مواد مختلف، ساختن وسایل از مواد طبیعی و نظایر آنها مشارکت خود انگیخته دارد.

manager