آغاز ثبت نام دوره بهاره مدرسه طبیعت کاوی کنج

ثبت نام دوره بهاره مدرسه طبیعت کاوی کنج برای کودکان سن 3 تا 12 سال آغاز شد. در صورت تمایل برای ثبت‌نام جهت بازدید نام و تاریخ تولد کودک را به همراه عبارت دوره «سه ماهه بهار کاوی کنج» به شماره 09150602623 تلگرام کنید،تا زمان بازدید جهت ثبت نام با شما هماهنگ شود.

manager