سپیده ظریف احمدزاده

سپیده ظریف احمدزاده هستم. کارشناس ارشد علوم تربیتی دارم. از وقتی یادم میاد عاشق بچه‌ها بودم و هستم و همیشه سعی کردم بفهمم چجوری میتونم باهاشون ارتباط برقرار کنم و کمی دنیاشون رو بفهمم تا ازشون چیزهای زیادی یاد بگیرم. من به اقتضای رشته‌ام همیشه در اتاق‌های تنگ مهدکودک‌ها با کودکان ارتباط داشتم، حتی زمانی هم که در مهدکودکی نبود باز هم فضایی بود دارای سقف. تا سال 1394 هرگز لحظه‌ای نبود که فکر کنم روزی طبیعت را اینگونه دوست بدارم تا اینکه خودم در برنامه‌ای کوهنوردی شرکت کردم و به واسطه افرادی که با فضای طبیعت آشنا بودند و به من اجازه‌ی رهایی میداند تجربه‌ای ناب را کسب کردم و وقتی که با مدرسه طبیعت آشنا شدم با خودم گفتم: اینجا همان جایی هست که میتوانم رشد کنم و نظاره‌گر رشد کودکان باشم. در مدرسه طبیعت سعی می‌کنم همان آدمی باشم که اجازه داد تا من عبارت “خودت باش” را به تمامی حس کنم.