ماجراهای کودکان کاوی‌کنج

ماجراهای قلعه پسران

کاوش‌های کودک در طبیعت، به ظهور انواع مهارت های فیزیکی، شناختی و اجتماعی او کمک می کند…. تعدادی از پسرا روی تپه خاکی جمع شده بودن و تصمیم داشتن با تجهیز کردن اونجا قلعه ای به نام “قلعه پسران” رو برای خودشون راه بندازن… پوریا رئیس قلعه شد، و بچه ها شروع کردن به جابه […]

احسان به دنبال گنج

بازی‌های خیالی و خودانگیخته یعنی اینکه یک کودک بدون حضور یک طراح بازی و براساس افکار خودش یک تجربه لذت بخش رو رقم می زنه… بازی های تخیلی و دوست های خیالی جزئی جدایی ناپذیر از مراحل رشدی کودکان هستند…مدرسه طبیعت عاشق اینه که یک بچه رو ببینه که در یک بستر طبیعی و تنها […]

بزرگمهر الاکلنگ رکابی می‌سازد

بزرگمهر می‌خواد الاکلنگ بسازه، اونم نه یک الاکلنگ معمولی. اون درگیر ساخت یک الاکلنگ رکابی هست: یک طرف الاکلنگ رو به خارج و زیر پاش هم دو تا تنه کوچیکه. از یک نفر می خواد که پشت سرش بایسته و اون رو بالا و پایین ببره. از این حرکتش اینقدر ذوق می کنه که صدای […]