مدرسه طبیعت در مشهد

«کاوی کُنج»، نخستین مدرسه طبیعت ایران است که در دی ماه سال 93 در مشهد مقدس به بهره‌برداری رسید. این مدرسه طبیعت که متشکل از یک فضای نیمه مزرعه – نیمه وحشی است میزبان دانش آموزان است تا آنها با حضور در محیط این مجموعه طبیعی، ارتباط نزدیک و تجارب جدیدی را در طبیعت کسب کنند. (متن اصلی خبر)

manager