سلام به همه ی دوستان مدرسه طبیعت
من خاله ندای مدرسه ی طبیعت کاوی کنج هستم.من عاشق طبیعتم وبیشترروزهای قبل از مدرسه رو در جنگل و طبیعت میگذراندم تا اینکه با محیط مدرسه اشنا شدم مدرسه طبیعت جایی بود که من میتوانستم فارغ از دغدغه های شهر شلوغ خودم باشم وبه چیزهایی که تا ان زمان برای من ترس های زیادی بود روبه رو شوم.مدرسه ی طبیعت نقطه ی عطف زندگی من بود.عشق من به مدرسه طبیعت زمانی بیشتر شد که فهمیدم با انسانهایی ارتباط دارم که تا ان زمان فکر میکردم دنیایشان هم مانند چثه شان کوچک است اما بعد فهمیدم که زیباترین و بزرگترین دنیا را میتوان در دل و ذهن انها یافت.
بچه ها به من یاد دادند که شجاع باشم یاددادند که برای به دست اوردن خواسته ام تلاش کنم و همیشه کنار و همراه کسانی باشم که دوستشان دارم حتی اگر شکلاتشان را با من قسمت نکردند.
مدرسه ی طبیعت تنها جایی بود که خاله ندا تونست خاله ندا باشه….